Algebra 2

2022L

Kod przedmiotu20S1-ALGE2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, 1978 , t. 1, PWN, 1978, s. całość 2) J. Browkin, Teoria ciał, t. 1, PWN, 1978, s. całość 3) Cz. Bagiński, Wstęp do teorii grup, t. 1, Script, 2008, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi