Algebra liniowa 2

2021L

Kod przedmiotu20S1-ALGLINI2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gleichgewicht Bolesław, Algebra, PWN Warszawa, 1983 2) Rutkowski Jerzy, Algebra liniowa w zadaniach, PWN, 2008 3) Gelfand I. M., Wykłady z algebry liniowej, PWN, 1971
Literatura uzupełniająca
Uwagi