Algorytmy i struktury danych

Algorithms and data structures

2022Z

Kod przedmiotu20S1-ALISTD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cormen, Th., Leiserson C.E., Rivest, R.L., Stein, C., Wprowadzenie do Algorytmów, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi