Analiza matematyczna 1

2021Z

Kod przedmiotu20S1-ANALMAT1
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fichtenholz G.M, Rachunek różniczkowy i całkowy , t. 1, PWN, 1978 2) Kuratowski K., Rachunek rożniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN, 1979 3) Banaś J., Wędrychowicz S., Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, 2001 4) Rudnicki R., Wykłady z analizy matematycznej, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi