Analiza matematyczna 2

2021L

Kod przedmiotu20S1-ANALMAT2
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banach S., Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I i II, PWN, 1955 2) Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I i II, PWN, 1978 3) Tymowski S, Kurs analizy matematycznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997 4) Kuratowski K., Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN, 1979 5) Rudnicki R., Wykłady z analizy matematycznej, PWN, 2012 6) Krysicki W., Włdarski L., , Analiza matematyczna w zadaniach, t. I i II, PWN, 2001 7) Trench W. F., Introduction to Real Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003 8) Kosmala W. A. J., A Friendly Introduction to Analysis, Prentice Hall,Upper Saddle River, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi