Analiza matematyczna 3

2022Z

Kod przedmiotu20S1-ANALMAT3
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fichtenholz G.M., "Rachunek różniczkowy i całkowy", t. II, WNT, 2017 2) Fichtenholz G.M., "Rachunek różniczkowy i całkowy", t. III, WNT, 2017 3) Rudin W., "Podstawy analizy matematycznej", PWN, 2012 4) Rudin W., "Analiza rzeczywista i zespolona", PWN, 2009 5) Sikorski R., "Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych", PWN, 1980 6) Leja F. , "Rachunek różniczkowy i całkowy ...", PWN, 2008 7) Kołodziej W., "Analiza matematyczna", PWN, 2017 8) Musielak H, Musielak J., "Analiza matematyczna", t. I, WN UAM, 2002 9) Banaś J. Wędrychowicz S., "Zbiór zadań z analizy matematycznej", WNT, 2017 10) Krysicki W., Włodarski L., "Analiza matematyczna w zadaniach", t. II, PWN, 2004 11) Tymowski S, Kurs analizy matematyczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi