Bazy danych

Data bases

2022L

Kod przedmiotu20S1-BADA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Ullman, D. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych. , WNT, 2001 2) Rebecca M. Riordan, Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, RM, Microsoft Press, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi