Elementy grafiki komputerowej

2022Z

Kod przedmiotu20S1-EGK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michał Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006 2) Jim Chronister, Blender Basics Classroom Tutorial Book. 5th edition, Jim Chronister, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi