Emisja głosu

2023L

Kod przedmiotu20S1-EMGL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, 1) red. M. Przybysz-Piwko, 2006r., "Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia", wyd. Warszawa, 2) Gałęska-Tritt J. , 2009r., "Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego", wyd. Poznań, 3) Tarasiewicz B. , 2003r., "Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji , x, x
Literatura uzupełniająca
Uwagi