Etyka

Ethics

2023L

Kod przedmiotu20S1-ETYKA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brandt R., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki , PWN, 1996 2) Singer P, Przewodnik po etyce, Warszawa, 1998 3) McIntyre A, Krótka historia etyki, Warszawa, 2009 4) . Ricken F, Etyka ogólna, Kraków, 2001 5) Hołówka J., ETyka w działaniu, Prószyński i S-ka, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi