Fizyka

Physics

2021L

Kod przedmiotu20S1-FIZYKA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) David Halliday, Podstawy fizyki, PWN Podstawy fizyki. T. 1-5, 2005 2) Jearl Walker,, Podstawy fizyki. Zbiór zadań, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi