Geometria analityczna

ANALYTICAL GEOMETRY

2022Z

Kod przedmiotu20S1-GEOAN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. I. Kostrikin, J. I. Manin, Algebra liniowa i geometria, PWN Warszawa, 1993 2) G. Cieciura, Konspekt do wykładu z algebry ,,C", Uniwersytet Warszawski, 2001 3) F. Leja, Geometria analityczna, PWN Warszawa, 1966
Literatura uzupełniająca
Uwagi