Geometria

Geometry

2022L

Kod przedmiotu20S1-GEOM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosław Kosiorek, Wykłady i zadania , http://wmii.uwm.edu.pl/~kosiorek/Geometria/, 2018 2) H.S.M Coxeter, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN, 1967
Literatura uzupełniająca
Uwagi