Geometria różniczkowa 1

2023L

Kod przedmiotu20S1-GROZ1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Oprea, Geometria różniczkowa i jej zastosowania, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi