Metody numeryczne

Numerical methods

2023Z

Kod przedmiotu20S1-METNUM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005 2) A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 3) A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa: wprowadzenie do obliczeń zautomatyzowanych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi