Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2023L

Kod przedmiotu20S1-MK-PDYP
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi