Pedagogika ogólna

GENERAL PEDAGOGY

2021Z

Kod przedmiotu20S1-PEDOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Kwieciński i B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, . , t. t. 1, Warszawa, 2003 2) red. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa, 2002 3) red. T. Borowska, Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi