Pakiet MATLAB

2023Z

Kod przedmiotu20S1-PMAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzózka, L. Dorobczyński, MATLAB: Środowisko obliczeń naukowo-technicznych, PWN, 2018 2) B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Helion, 2004 3) R. Pratap, MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi