Praktyka obserwacyjno-asystencka: Matematyka

OBSERVATION-ASSISTANT PRACTICAL TRAINING: MATHEMATICS

2022Z

Kod przedmiotu20S1-POAM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, "Praca badawcza nauczyciela", wyd. WSiP, 1997r. 2) B. Niemierko, "Kształenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki.", wyd. WAiP, 2007r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi