Podstawy dydaktyki

THE BASICS OF TEACHING METHODS

2022Z

Kod przedmiotu20S1-PODDYD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Niemierko, "Między oceną szkolną a dydaktyką", , wyd PWN, 1991 2) Wł. Zaczyński, "Praca badawcza nauczyciela", wyd. WSiP, 1997 3) B. Niemierko, "Kształcenie szkolne. podręcznik skutecznej dydaktyki", wyd. WAiP, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi