Praktyka pedagogiczna

2022L

Kod przedmiotu20S1-PPED
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, "Praca badawcza nauczyciela", wyd. WSiP, 1997r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi