Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PRACTICAL TRAINING

2021L

Kod przedmiotu20S1-PPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Birch, A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Wydanie nowe. , PWN , 2009 2) Borkowska, A., Domańska, Ł, Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia. , PWN, 2012 3) Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, 1992 4) Gruszczyk-Kolczyńska, E., O dzieciach matematycznie uzdolnionych , Nowa Era., 2012 5) Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E.,  Dziecięca matematyka: dwadzieścia lat później: książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. , CEBP, 2015 6) Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E.,  Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski. , Nowa Era., 2013 7) Lipowska, M.,  Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci, Scholar, 2011 8) Matczak, A. ,  Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie ŻAK., 2003 9) Mika, S., . Psychologia społeczna dla nauczycieli.., WSiP, 1998 10) Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. , Psychologia wychowawcza. T. I-II., PWN, 2014 11) Skura, M., Lisicki, M., Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki? , Mamania, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi