Pracownia komputerowa

2023L

Kod przedmiotu20S1-PRACKOMP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Diller, LaTex wiersz po wierszu , Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi