Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2021Z

Kod przedmiotu20S1-PRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorstwa.Otoczenie przedsiębiorstwa. Działania rynkowe przedsiębiorstw. Planowanie działalności. Ocena możliwości działania. Ryzyko w działalności i wybrane przykłady jego minimalizacji
Cel kształceniaCelem kształcenia jest kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i sposobów do naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i wykształcenie umiejętności realnej oceny sytuacji niosącej ze sobą ryzyko oraz zdolności do jej zmiany na swoją korzyść.
Literatura podstawowa1) Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE Wrocław, 1999 2) Smoleński S., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, TNOiK OPO Bydgoszcz, 1997 3) Jęksa Z., Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext, 2000 4) Williams A., Smith M., Young P., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Literatura uzupełniająca1) Cieślik J., wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Przedsiębiorczość dla ambitnych, 2006r., tom
Uwagi