Psychologia ogólna

GENERAL PSYCHOLOGY

2021Z

Kod przedmiotu20S1-PSYCHOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, GWP, 2015 2) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psychologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi