Psychologia I

2021L

Kod przedmiotu20S1-PSYI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka , PWN, 2012 2) Schaffer D.R., Kipp K., Psychologia rozwoju /od dziecka do dorosłości/, Harmonia Uniwersalis, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi