Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

2023Z

Kod przedmiotu20S1-RPIS
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Krysicki. J. Bartos, W. Dyczka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, 1999 2) W. Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, GIS, 2001 3) W. Szlenk, Rachunek prawdopodobieństwa, WSiPSiA, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi