Równania różniczkowe I

Differential equations

2022L

Kod przedmiotu20S1-RROZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michaił Borsuk , Wykłady z równań różniczkowych i całkowych., wyd. UWM, 2000, s. 191 2) Aleksej Filippow, Zbiór zadań z równań różniczkowych. (Ros. Сборник задач по теории дифференциальных уравнений.), Regular and Chaotic mechanics , 2004, s. 175 3) Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania., Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2002, s. 192 4) Jerzy Ombach, Wykłady z równań różniczkowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1999, s. 314
Literatura uzupełniająca
Uwagi