Seminarium licencjackie 1

2023Z

Kod przedmiotu20S1-SEMLIC1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tobias Oetiker and and Contributers, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2", Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA, 2007 2) Michael Spivak, The Joy of TEX, American Mathematical Society, 1990, s. 318
Literatura uzupełniająca
Uwagi