Seminarium licencjackie 2

2023L

Kod przedmiotu20S1-SEMLIC2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autory, Odpowiednio dobrana do tematu pracy licencjackiej, różne, różne 2) Donald E. Knuth, Tracy Larrabee, and Paul M. Roberts, Mathematical Writing, Stanford University, CS 209, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi