Topologia I

2023Z

Kod przedmiotu20S1-TOPI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Engelking, K. Sieklucki,, Wstęp do topologii , PWN , 1986 2) K. Kuratowski, Wstęp do topologii i teorii mnogości, PWN, 1980 3) P. Krupski, Wstęp do topologii, UWr, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi