Wykład specjalizacyjny 1

2023Z

Kod przedmiotu20S1-WYKSPEC1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.C.Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej , PWE, polskie wydawnictwo ekonomiczne, 1994 2) W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, wyd. PWN, 1988, s. 212-335
Literatura uzupełniająca
Uwagi