Wykład specjalizacyjny 2

2023L

Kod przedmiotu20S1-WYKSPEC2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hopcroft J., Motwani R.,Jllman J., Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń., PWN, 2003 2) J. Jędrzejowicz, A. Szepietowski, Języki, automaty, złożoność obliczeniowa., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi