Zastosowanie komputerów w dydaktyce

2023L

Kod przedmiotu20S1-ZKWD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lewowicki Tadeusz, Siemieniecki Bronisław (red), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Adam Marszałek, 2004 2) Siemieniecki Bronisław, Komputer w edukacji : podstawowe problemy technologii informacyjnej, Adam Marszałek, 2003 3) Kokol-Voljic V., What makes a tool a pedagogical tool? , International Conference on Technology in Mathematics Teaching, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi