Praktyka pedagogiczna II

PRACTICAL TRAINING (II)

2021L

Kod przedmiotu20S2O-PPII
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńykonywanie zadań postawionych przez szkołę, która studenta przyjmuje na praktykę. Część praktyki wykonywana samodzielnie, część w kontakcie i pod nadzorem opiekuna praktyk w szkole
Opis wykładówI:Wykonywanie zadań postawionych przez szkołę, która studenta przyjmuje na praktykę. Część praktyki wykonywana samodzielnie, część w kontakcie i pod nadzorem opiekuna praktyk w szkole.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi