Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PRACTICAL TRAINING

2021Z

Kod przedmiotu20S2O-PPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDziałalność pedagogiczna szkoły - organizacja, regulacje prawne, formy, procedury, dobre praktyki. Interakcje nauczyciela z uczniami. Praca wychowawcza w klasie szkolnej (program wychowawczy, typowe problemy wychowawcze). Współpraca nauczyciela z rodziną ucznia. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wynikające z nich zadania szkoły. Wybrane sposoby diagnozowania pedagogicznego. Zasady bezpieczeństwa w szkole i wynikająca z nich odpowiedzialność nauczyciela
Opis wykładówIA:Działalność pedagogiczna szkoły - organizacja, regulacje prawne, formy, procedury, dobre praktyki. Interakcje nauczyciela z uczniami. Praca wychowawcza w klasie szkolnej (program wychowawczy, typowe problemy wychowawcze). Współpraca nauczyciela z rodziną ucznia. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wynikające z nich zadania szkoły. Wybrane sposoby diagnozowania pedagogicznego. Zasady bezpieczeństwa w szkole i wynikająca z nich odpowiedzialność nauczyciela.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa., GWP, 2019 2) Pankowska D. , Pedagogika dla nauczycieli w praktyce, Impuls, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi