Seminarium magisterskie 2

2022Z

Kod przedmiotu20S2O-SEMG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi