Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego

Specialized workshop of mathematical English

2021Z

Kod przedmiotu20S2O-SWJA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi