Wykład specjalizujacy 1

2021Z

Kod przedmiotu20S2O-WYKS1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówęzyk R i środowisko RStudio. Język Markdown. Wprowadzenie do języka R. Wektory i listy. Ramki danych. Pakiet dplyr i tidyr.Wizualizacja danych. Pakiet ggplot2.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi