Dydaktyka matematyki praktyka śródroczna - ponadgimnazjum

HALF-YEAR PRACTICAL TRAINING - MATHEMATICS - HIGH SCHOOL

2018L

Kod przedmiotu2320S2-DMPSP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński,, "Praca badawcza nauczyciela", wyd. WSiP, 1997r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi