Fizyka teoretyczna

THEORETICAL PHYSICS

2019Z

Kod przedmiotu2320S2-FIZT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanaliza matematyczna, algebra liniowa
Wymagania wstępnefizyka ogólna
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z mechaniki teoretycznej, kinematyki i dynamiki relatywistycznej oraz mechaniki kwantowej.
Opis wykładówI. Mechanika teoretyczna: elementy geometrii różniczkowej, równania ruchu Lagrange'a; twierdzenie Noether i prawa zachowania: energii, pędu i momentu pędu; ruch cząstki w polu centralnym; drgania harmoniczne. II. Czasoprzestrzeń Minkowskiego, mechanika relatywistyczna cząstki i elementy elektrodynamiki klasycznej. III. Mechanika kwantowa: trudności fizyki klasycznej w przypadku zjawisk mikroskopowych; fale de Broglie’a, dualizm cząstkowo-falowy; operatory liniowe hermitowskie i ich właściwości; operatory pędu, momentu pędu i Hamiltona; równanie Schrödingera, stany stacjonarne i poziomy energetyczne; liniowy oscylator harmoniczny, atom wodoru.
Cel kształcenia1. Poznanie podstawowych zasad fizycznego opisu świata (zasada najmniejszego działania, zasada względności, matematyczne podstawy mechaniki kwantowej) i ich zastosowania; 2. wyrobienie umiejętności jakościowej i ilościowej analizy zjawisk fizycznych; 3. kształcenie poprawnego formułowania praw fizycznych oraz ich interpretacji.
Literatura podstawowa1) L. D. Landau i E. M. Lifszyc, 1. L. D. Landau i E. M. Lifszyc, Krótki kurs fizyki teoretycznej, Tom 1, Mechanika, Elektrodynamika, PWN Warszawa 1976 (Rozdziały 1-5, 7-13). 2. L. D. Landau i E. M. Lifszyc, Krótki kurs fizyki teoretycznej, Tom 2, Mechanika kwantowa, PWN Warszawa 1975 (Rozdziały 1-3, 7). 3. A. S. Dawydow, Mechanika Kwantowa, PWN Warszawa 1967 , t. 1, PWN Warszawa, 1976 2) L. D. Landau i E. M. Lifszyc, 1) L. D. Landau i E. M. Lifszyc, 1. L. D. Landau i E. M. Lifszyc, Krótki kurs fizyki teoretycznej, Tom 1, Mechanika, Elektrodynamika, PWN Warszawa 1976 (Rozdziały 1-5, 7-13). 2. L. D. Landau i E. M. Lifszyc, Krótki kurs fizyki teoretycznej, Tom 2, Mechanika kwantowa, PWN Warszawa 1975 (Rozdziały 1-3, 7). 3. A. S. Dawydow, Mechanika Kwantowa, PWN Warszawa 1967 , t. 1, PWN Warszawa, 1976 2) L. D. Landau i E. M. Lifszyc, Krótki kurs fizyki teoretycznej Mechanika kwantowa, t. 2, PWN Warszawa, 1975 3) A. S. Dawydow, Mechanika Kwantowa, PWN Warszawa, 1967 , t. 2, PWN Warszawa, 1975
Literatura uzupełniająca1.W. Rubinowicz, W. Królikowski, Mechanika teoretyczna, PWN Warszawa 1980. 2. M. Suffczyński, Elektrodynamika, PWN Warszawa 1969.
Uwagi