Pedagogika (III i IV etap edukacyjny)

PEDAGOGY (THE 3-RD AND THE 4-TH STAGE OF EDUCATION)

2018Z

Kod przedmiotu2320S2-PEDEEI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, t. 1, Warszawa 2003. 2. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, wyd. 6, Warszawa 2002. 3. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, wyd. 6, Warszawa 2002. 4. Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. T. Borowska, Kraków 2002.
Literatura uzupełniająca
Uwagi