Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PRACTICAL TRAINING

2018Z

Kod przedmiotu2320S2-PPP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaAronson, E. (1995) Człowiek - istota społeczna. Warszawa: PWN. Bee, H. (2004) Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Eysenck, H., Eysenck, M. (2000) Podpatrywanie umysłu: dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?. Gdańsk: GWP. Eysenck, H., Eysenck, M. (2000) Podpatrywanie umysłu: dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?. Gdańsk: GWP. Fontana, D. (1998) Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka Fontana, D. (1999). Zarządzanie czasem. Warszawa: PWN Gleason, J. B., & Ratner, N. B. (Eds.). (2005). Psycholingwistyka Kendall (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Nęcka, E., Orzechowski, J., & Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica". Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia-determinanty-
Literatura uzupełniająca
Uwagi