Psychologia (III i IV etap edukacyjny)

PSYCHOLOGY (THE 3-RD AND THE 4-TH STAGE OF EDUCATION)

2018Z

Kod przedmiotu2320S2-PSYCHEEI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePsychologia (II etap edukacyjny)
Wymagania wstępneBrak wymagań wstepnych
Opis ćwiczeńRozwój kontaktów społecznych. Związki przyjacielskie i partnerskie. Kryzys okresu dorastania normą czy wyjątkiem. Krytyka autorytetów. Rola grupy rówieśniczej. Więzi rodzinne a grupy nieformalne.
Opis wykładówSpecyfika rozwoju w okresie adolescencji. Zmiany w wyglądzie i fizjologiczne przemiany a akceptacja własnej osoby. Rozwój psychoseksualny i społeczno - moralny. Kształtowanie się światopoglądu i poczucia własnej tożsamości. Zaburzenia okresu dorastania.
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego młodzieży w okresie adolescencji.
Literatura podstawowa1) Oleszkowicz A., Psychologia dorastania, PWN, 2013 2) Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Czerwińska-Jasiewicz M., wyd. PAN, Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia, 2005r., tom 2) Kendall P.C., wyd. GWP, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, 2012r., tom
Uwagi