Seminarium magisterskie 3

2019L

Kod przedmiotu2320S2-SEMG3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona,
Wymagania wstępneZakres wiedzy podstawowej zdobytej w trakcie studiów pierwszego stopnia
Opis ćwiczeń-Zajęcia mają charakter informacyjno-seminaryjny. Rok II poświęcony jest wykorzystaniu zdobytej dotychczas wiedzy do dokończenia pisania pracy magisterskiej. W szczególności uzupełniona zostanie wiedza z następującego zakresu: teoria funkcji analitycznych, teoria krat, ułamki łańcuchowe, pierścienie z jednoznacznością rozkładu oraz podstawy teorii homotopii.
Opis wykładów-Wykład ma na celu wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowywanych prac magisterskich oraz dotyczy: teorii funkcji analitycznych, teorii krat, ułamków łańcuchowych, pierścieni z jednoznacznością rozkładu oraz podstaw teorii homotopii.
Cel kształceniaCelem seminarium na roku II, w semestrze letnim jest usystematyzowanie wiedzy zdobytej w trakcie całych studiów, dokończenie pisania pracy magisterskiej i przygotowanie się do egzaminu magisterskiego
Literatura podstawowa1) G. Birkhoff, Lattice theory, AMS, 1967 2) G.Gratzer, Lattice theory: Foundation, Springer, 1978 3) S. Lang, Algebra, PWN, 1973 4) J. Browkin, Teoria ciał, PWN, 1978 5) A. Hatcher, Algebraic topology, Cambridge Univ. Press, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi-