Wykład specjalizujacy 1

2018Z

Kod przedmiotu2320S2-WYKS1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona
Wymagania wstępneZnajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstaw algebry oraz analizy zespolonej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPodstawy geometrycznej teorii funkcji. Klasa funkcji jednolistnych analitycznych, klasa funkcji jednolistnych meromorficznych i ich własności. Wybrane podklasy funkcji jednolistnych: funkcje gwiaździste, wypukłe, prawiewypukłe.
Cel kształceniaWprowadzenie w wybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji.
Literatura podstawowa1) P.L. Duren, Univalent functions, Springer Science & Business Media, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi-