Financial and actuarial mathematics - first degree studies full time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Humanity and sociology course 1
0
II - Podstawowe
Elementary mathematics
0
Entrepreneurship
0
Information technology
0
III - Kierunkowe
Introduction to logic and set theory
0
Linear algebra 1
0
Mathematical analysis 1
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Computer science tools
0
VII - Inne
Ergonomics
0
Etiquette
0
Intellectual property protection
0
Safety and hygiene at work
0
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 1
0
III - Kierunkowe
Linear algebra 2
0
Mathematical analysis 2
0
Physics
0
Programming I
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Foundations of banking mathematics
0
SUMA
0,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Algebra 1
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Algebra 2
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
0,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0,0