Algebra 1

2022Z

Kod przedmiotu20S1O-ALG1
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówczestnictwo w wykładach oraz systematyczne przyswajanie ich treści,ĆWICZENIA:Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, tzn. udział w rozwiązywaniu omawianych zadań oraz prezentacja rozwiązań zadań wcześniej podanych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Biaynicki-Birula,, Zarys algebry, PWN, Warszawa, 1987 2) R. Wenzel, Algebra I, Wrocław, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi