Financial and actuarial mathematics - first degree studies full time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Humanity and sociology course 1
2
II - Podstawowe
Elementary mathematics
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Entrepreneurship
1
Information technology
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
III - Kierunkowe
Introduction to logic and set theory
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Linear algebra 1
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mathematical analysis 1
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Computer science tools
4
VII - Inne
Ergonomics
0,25
Etiquette
0,5
Intellectual property protection
0,25
Safety and hygiene at work
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 1
2
III - Kierunkowe
Linear algebra 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mathematical analysis 2
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Physics
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Programming I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Foundations of banking mathematics
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 2
2
Physical Education
1
III - Kierunkowe
Algebra 1
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Algorithms and data structures
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Analytical geometry
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mathematical analysis 3
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
4
56
60
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Subject to be choosen 1
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 3
2
III - Kierunkowe
Algebra 2
4,5
Data bases
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Differential equations
4,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
4
26
30
Geometry
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Portfolio analysis
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Project management
2,5
Theory of probability with its applications in economy
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 4
2
Humanity and sociology course 2
2
III - Kierunkowe
MATLAB package
3,5
Topology I
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Mathematical statistics
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Subject to be choosen 2
4,5
V - Specjalizacyjne
Seminar for bachelor's degree 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Specialized lecture 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Differential geometry I
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Subject to be choosen 3
4
V - Specjalizacyjne
Seminar for bachelor's degree 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Specialized lecture 2
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Professional practice
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
0
VII - Inne
Diploma Thesis
10
ZAL
Ćwiczenia
0
SUMA
30,0