Teaching mathematics - first degree studies full time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Elementary mathematics
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Entrepreneurship
1
ZAL-O
Wykład
15
Information technology
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
III - Kierunkowe
Introduction to logic and set theory
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Linear algebra 1
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mathematical analysis 1
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
IV - Specjalnościowych
General pedagogy
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
General psychology
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VII - Inne
Ergonomics
0,25
ZAL
Wykład
2
Etiquette
0,5
ZAL
Wykład
4
Intellectual property protection
0,25
ZAL
Wykład
2
Safety and hygiene at work
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Linear algebra 2
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mathematical analysis 2
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
Physics
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Programming I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
IV - Specjalnościowych
Pedagogy (the 2-nd stage of education)
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychological-pedagogical practical training
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychology (the 2-nd stage of education)
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Physical Education
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Algebra 1
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Algorithms and data structures
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Analytical geometry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mathematical analysis 3
8
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
60
IV - Specjalnościowych
Elements of computer graphics
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Observation-assistant practical training: mathematics
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
The basics of teaching methods
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Algebra 2
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Data bases
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Differential equations
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Geometry
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Half-year practical training - mathematics - primary school
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teaching methods of mathematics (the second stage of education)
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
VI - Praktyka
Practical training
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language 4
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
MATLAB package
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
45
Topology I
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
IV - Specjalnościowych
Numerical methods
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Theory of probability and statistics
7,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
V - Specjalizacyjne
Seminar for bachelor's degree 1
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Specialized lecture 1
3
ZAL-O
Wykład
45
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Differential geometry I
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Application of computers in didactics
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Computer laboratory
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Ethics
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Voice emission
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Seminar for bachelor's degree 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Specialized lecture 2
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Diploma Thesis
10
ZAL
Ćwiczenia
0
SUMA
30,0